Po co kręcić filmiki, na których nic się nie dzieje...? Bo... to jeden z gorących trendów w Internecie! Mowa o Mannequin Challenge – popularnej zabawie, polegającej na nagrywaniu komórką scenek, podczas których biorący w nich udział ludzie zastygają w pozach niczym manekiny. 

  

Taki filmik stał się dla mnie inspiracją przy temacie o zaimkach pytających „kto?”, „gdzie?”, „co?”. Ale nie tylko – daje on też ogromne możliwości do powtórzenia słownictwa i gramatyki.

Nakręcenie filmu z udziałem uczniów jest dla nich na tyle atrakcyjne, że bez najmniejszych przestojów realizuje się kolejne etapy lekcji, których treść cały czas nawiązuje do filmu. Podczas lekcji uczeń wykazuje aktywność, zainteresowanie, chęć współpracy, jest skoncentrowany, świadomie zarządza swoją uwagą i ją angażuje.

Pomysł na tę lekcję został nagrodzony w konkursie Akcja Aktywizacja.

Nagranie filmu jest uzasadnionym sposobem aktywacji w nauczaniu. Prowadzi ono do zwiększenia efektywności nauczania, wzbogaca i wspomaga tradycyjne treści kształcenia i formy przekazu, ułatwia proces uczenia się i osobisty rozwój ucznia, wzbogaca wiedzę oraz zwiększa motywację.

Zatem nakręciliśmy film, w którym uczniowie jako aktorzy odgrywają role będące treścią działań aktywizujących na lekcji. Każdy aktor ma przedmiot charakteryzujący go, więc w opisie zamiast imion posługujemy się zwrotami: der Junge mit Kopfhörer, das Mädchen mit Handy – chłopak ze słuchawkami, dziewczyna z telefonem komórkowym.

Planowanie działań w chmurze

Aby sprawnie i szybko nagrać film, przygotowałam opis scenek w formie tabeli i umieściłam go w edytowalnym dokumencie, który jako link wysłałam do każdego ucznia. Jako zadanie domowe każdy uczeń miał wybrać sobie rolę, wpisać w tabelę swoje nazwisko i przygotować się do odegrania swojej scenki.

Pobierz plik „Sceny do filmu”:

  

Nagranie filmu

Uczniowie przynieśli na lekcję przedmioty mające ich charakteryzować, ustawili w klasie odpowiednio krzesła i ławki, przybrali pozy Mannequin Challenge, a ja nagrałam film.

Etap ten trwał 10 minut.

  

Zadania aktywujące

Wszystkie ćwiczenia i zadania odnoszą się do treści naszego filmu. Polegają one na znajdowaniu określonych informacji, określeniu miejsca, sytuacji i uczestników. Uczeń opisuje ustnie i pisemnie ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności, uzyskuje i przekazuje informacje oraz wyjaśnienia, przekazuje w języku obcym informacje zawarte w filmie.

Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje punkty. Jeden punkt to niebieskie, papierowe kółeczko, które gromadzi w czasie lekcji. Ilość zebranych punktów decyduje o ocenie za aktywność na lekcji. Punktację nauczyciel zapisuje na oddzielnej kartce i umieszcza ją w widocznym miejscu.

  

Zadanie 1

Układanie pytań do filmu.

Po wspólnym obejrzeniu filmu, uczniowie pracując w parach, mają za zadanie ułożyć przynajmniej 10 pytań rozpoczynających się zaimkiem pytającym: „Wer?”, „Wo?”, „Was macht?” (kto?/gdzie?/co robi?)

Nauczyciel wyjaśnia w tym miejscu zasady gramatyczne dotyczące tworzenia pytań W-Frage i pisze kilka przykładów na tablicy. Uczniowie swoje pytania zapisują na paseczkach i wrzucają do koszyka na biurku. Każdy uczeń, który ułoży 10 pytań, otrzymuje 3 punkty.

  

Zadanie 2

Gra zespołowa.

Klasa dzielona jest na dwie grupy. Każda grupa wybiera lidera, który losując karteczki z koszyczka, zadaje pytania swojej grupie. Karteczki zostały przygotowane w zadaniu 1. Nauczyciel zapisuje poprawne odpowiedzi na tablicy w formie plusów. Uczniowie zwycięskiej grupy otrzymują po dwa punkty.

Kolejne zadania składają się z aktywności szczególnie zalecanych dla uczniów z dysleksją.

  

Zadanie 3

Gdzie to pasuje?

Nauczyciel rozdaje kartę pracy. (Pobierz tutaj)

Chętny uczeń czyta wypełnioną tabelę – pozostali sprawdzają poprawność. Każdy za dobrze wykonane zadanie otrzymuje dwa punkty.

  

Zadanie 4

Rozszyfruj informacje.

Nauczyciel rozdaje kartę pracy. (Pobierz tutaj)

Chętny uczeń zgłasza się do jednego zdania i zapisuje je na tablicy. Otrzymuje jeden punkt.

  

Zadanie 5

Jedno słowo za dużo.

Nauczyciel czyta wszystkim tekst, w którym wplecione są słowa niepasujące. (Pobierz tutaj). Uczniowie słuchają i gdy usłyszą zbędne słowo, wołają: Stop. Kto krzyknie jako pierwszy i powtórzy niepotrzebne słowo, otrzymuje punkt.

  

Zadanie 6

Znikające słowa.

Nauczyciel pisze na tablicy krótki tekst. (Pobierz tutaj)

  • Uczniowie czytają tekst na głos, a następnie nauczyciel zmazuje słowa określajace miejsce (podkreślone).
  • Uczniowie czytają na głos tekst i uzupełniają brakujące słowa – nie zapisują ich.
  • Nauczyciel zmazuje rzeczowniki charakteryzujące osoby na filmie (kursywa).
  • Uczniowie odczytują na głos tekst i uzupełniają brakujące słowa. Tutaj chętny uczeń może sam odczytać tekst i otrzymać za to dwa punkty.

   

Zadanie 7

Zabawa „Kalambury”.

Nauczyciel przygotowuje karteczki z opisami. (Pobierz tutaj)

Klasa dzielona jest na dwie grupy. Każda wybiera lidera, który losuje 5 karteczek z opisem i przybiera taką pozę, jaka była na nagranym filmie. Każdy lider prezentuje pięć zagadek. Chętny uczeń opisuje jedną przedstawioną sytuację jednym zdaniem. Otrzymuje jeden punkt.

  

Praca domowa

W aplikacji Learningapps ułóż 5 zagadek w formie pytań do „Milionerów”.

W aplikacji Littlebirdtales opisz 5 wybranych osób z filmu.

Linki do swoich zadań umieść w dokumencie, którego link otrzymasz w wiadomości na messengerze.

  

Ewaluacja

Kolejnym etapem działań jest sprawdzenie wiedzy zdobytej na zajęciach.

Korzystam z aplikacji Kahoot, w ktorej uczniowie rozwiązywali test ułożony przeze mnie na potrzeby tej lekcji. Jest to konkurencja, gdzie udzielanie szybkich i poprawnych odpowiedzi daje najwyższą notę. Oceniania dokonałam na podstawie liczby otrzymanych punktow z quizu, który przez swoją atrakcyjność powtarzany był kilkakrotnie, co rownież przyczyniło się do powtórzenia i utrwalenia wiadomości.

Zaprezentowane działania aktywujące umożliwiły przedstawienie zagadnień gramatycznych w sposób zwięzły, konkretny. Uczniowie osiągnęli cele założone przed lekcją. Odnieśli sukces, gdyż nie tylko przyswoili wiedzę, ale także ją zaprezentowali i sprawdzili. Ewaluacja odbyła się za pomocą aplikacji Kahoot, bez tradycyjnego pisemnego testu z wiedzy. Mocną stroną działań aktywujących jest przede wszystkim chęć angażowania się uczniów, żywe zainteresowanie lekcją, indywidualny „bieg po zwycięstwo”, jakim jest zbieranie punktów i uzyskanie najwyższej oceny.

  

Katarzyna Pochwat

Dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego z 17-letnim stażem pracy w szkole. Aktywnie kieruje współpracą uczniów w międzynarodowych projektach eTwinning. Ukończyła liczne kursy z zakresu technologii informacji komunikacyjnej i programowania. Proces nauczania języka niemieckiego wzbogaca o zastosowanie różnych narzędzi internetowych takich jak programy i aplikacje, ktore służą do interakcji, pracy w chmurze i tworzenia quizów, książeczki elektroniczne i wiele innych form prezentowania wiedzy.