Słownik pojęć

Poniżej prezentujemy wszystkie ważne pojęcia używane w portalu indywidualni.pl. 

Słownik jest również dostępny z poziomu treści portalu. Zwróć uwagę na specyficznie podkreślone słowa.

 • A

  Afiliacja

  Tendencja do pracy zespołowej i/lub indywidualnej.

 • D

  Dominacja słuchowo-wzrokowa

  Tendencja do odbierania informacji za pomocą słuchu i wzroku.

  Dominacja zmysłowa

  Odbieranie informacji za pomocą dominującego/preferowanego zmysłu.

 • E

  Efekt fryzjera

  Trudności w słyszeniu dźwięków mowy spowodowana przemieszczeniem się osoby, która mówi, a co za tym idzie zmianą odległości i kierunku źródła dźwięków (podobnie jak podczas zabiegów fryzjerskich).

 • I

  Indywidualizacja nauczania

  Uwzględnienie w procesie nauczania predyspozycji i potrzeb każdego ucznia.

  Indywidualna strategia uczenia się

  Indywidualny sposób, w jaki każdy z nas przyswaja i przetwarza informacje. W projekcie indywidualna strategia uczenia się jest identyfikowana na podstawie 5 obszarów: dominacji zmysłowej, tendencji w zakresie przetwarzania informacji, afiliacji, lateralizacji oraz inteligencji wielorakich.  

  Inteligencja intrapersonalna

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, inaczej zwana duchową.

  Inteligencja interpersonalna

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, dotycząca umiejętności społecznych.

  I​nteligencja kinestetyczna

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, opierająca się na świadomości własnego ciała.

  Inteligencja językowa

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, polegająca na łatwości w werbalnym wyrażaniu swoich myśli, swojego stanowiska. 

  Inteligencja logiczno-matematyczna

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, opierająca się na myśleniu przyczynowo-skutkowym.

  Inteligencja muzyczna

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, charakteryzująca osoby wrażliwe na dźwięki.

  Inteligencja wizualno-przestrzenna

  Jedna z inteligencji wielorakich zdefiniowanych przez Howarda Gardnera, polegająca na myśleniu obrazami.

 • K

  Kinestetyk

  Osoba, której dominującym zmysłem jest dotyk. Uczy się przez ruch, wrażenia skórne, wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie.

 • L

  Lateralizacja

  Stronność prawej lub lewej strony ciała podczas wykonywania czynności ruchowych.

  LIBRUS Synergia

  Innowacyjne rozwiązanie do zarządzania szkołą. Gwarantuje efektywne wsparcie procesów nauczania i uczenia się. Stanowi kompleksowe podejście do rozwoju szkoły. Umożliwia pełne wykorzystanie potencjału całej społeczności szkolnej oraz szybkie i skuteczne osiąganie pożądanych efektów. Więcej https://synergia.librus.pl/

 • M

  Metoda sędziów kompetentnych

  Ocena materiału badawczego dokonywana przez zwykle nieparzystą liczbę niezależnych ekspertów z danej dziedziny wiedzy, którzy oceniają materiał bez porozumiewania się ze sobą.

  Metodyka

  Dział pedagogiki omawiający cele i sposoby nauczania jakiegoś przedmiotu. Źródło: http://sjp.pwn.pl

  Metodologia

  Nauka o metodach badań naukowych stosowanych w danej dziedzinie wiedzy. Źródło: http://sjp.pwn.pl

 • N

  Neurodydaktyka

  Dział pedagogiki, który zajmuje się metodami nauczania oraz uczenia się z uwzględnieniem najnowszych odkryć dotyczących pracy mózgu.

  Neurometodyk

  Osoba specjalizująca się w określaniu efektywnych metod nauczania i uczenia się, uwzględniających najnowsze odkrycie dotyczące pracy mózgu.

  Neuronauki

  Nauki z zakresu biologii, fizyki oraz chemii zajmujące się badaniem ludzkiego mózgu.

  Neuropedagogika

  Dziedzina nauki zajmująca się metodami wychowania i kształcenia z uwzględnieniem najnowszych odkryć dotyczących pracy mózgu.

 • P

  Prawostronna lateralizacja

  Przewaga prawej strony ciała podczas wykonywania czynności ruchowych.

  Preferencje sensoryczne

  Preferencje w zakresie używania zmysłów.

  Psychometria

  Dział psychologii zajmujący się pomiarami zjawisk i procesów psychicznych oraz opracowywaniem i stosowaniem testów psychologicznych. Źródło: http://sjp.pwn.pl

 • S

  Słuchowiec

  Osoba, której dominującym zmysłem jest słuch.

  Szum akustyczny

  Suma dźwięków docierających do odbiorcy z różnych źródeł, odległości, o różnym poziomie natężenia tworząca chaos, niespójny wzorzec akustyczny (podobnie jak w centrach handlowych czy na ruchliwej ulicy). 

  Szum wizualny

  Suma wrażeń wizualnych docierających do odbiorcy z różnych źródeł, które absorbują jego uwagę, tworząc chaos wizualno-przestrzenny.

 • W

  Wielorakie inteligencje (inteligencje wielorakie/układ inteligencji wielorakich)

  Zdolności i naturalne predyspozycje człowieka zgodnie z teorią opracowaną w latach 80. XX wieku przez Howarda Gardnera, wybitnego amerykańskiego psychologa rozwojowego. Zgodnie z nią każdy człowiek posiada wszystkie wielorakie inteligencje, choć ich relatywna wartość względem siebie i układ mogą być bardzo różne. Według Gardnera nie powinno się więc mówić o jednej inteligencji jako o wyznaczniku umysłowych zdolności człowieka.

  Wkład sensoryczny

  Wszystkie bodźce zmysłowe, które oddziałują na człowieka w określonym czasie.

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.