Zapytaliśmy ponad 37 000 rodziców, czy ich dzieci chętnie się uczą, czy znają uzdolnienia swoich pociech i jak wspierają je w codziennej nauce. Zastanawiasz się, w której grupie byłbyś ze swoim dzieckiem?

Z badań przeprowadzonych przez firmę Librus wynika, że 60% uczniów lubi się uczyć.

Nieco gorzej wygląda aspekt znajomości własnych mocnych stron i predyspozycji. Jedynie 26% uczniów zdecydowanie wie, w jakim kierunku jest uzdolniona. Natomiast trochę ponad 1/3 rodziców potwierdza, że zna mocne strony i talenty swoich dzieci.

Zaledwie 5% rodziców jest zdania, że każdy nauczyciel ich dziecka rozpoznał jego potencjał i wie, w jakim kierunku to dziecko jest uzdolnione. 1/4 rodziców twierdzi, że taką wiedzę ma większość nauczycieli.

Większość rodziców raczej wie, jak wspierać swoje dziecko w nauce i robi to, kupując pomoce dydaktyczne, wskazując dziecku metody przyspieszonego uczenia się oraz posyłając je na korepetycje.

Jednak aż połowa rodziców poszukuje wskazówek, jak naukę swojego dziecka uczynić bardziej efektywną.

Zachęcamy do zapoznania się wynikami badań – w formie infografik, które mogą stanowić dobry punkt wyjścia do Państwa rozmów z dziećmi czy nauczycielami.