Aż 83% nauczycieli potwierdza, iż informowało uczniów, jak uczyć się efektywniej, wykorzystując różne techniki i strategie, jednak jedynie 31% uczniów pamięta te informacje.*

W trakcie roku szkolnego zaledwie 30% nauczycieli znajduje czas na podpowiadanie wszystkim uczniom, jak skutecznie opanować większe partie materiału i/lub trudniejsze zagadnienia. Jedynie 26% uczniów potwierdza, iż otrzymuje takie wskazówki.*

*Badania firmy Librus przeprowadzone we wrześniu 2014 r. na próbie ponad 33 000 uczniów oraz ponad 1 700 nauczycieli.

Dlatego firma Librus przygotowała cykl scenariuszy lekcji z uczenia się.

Warsztaty:

  • pomogą nauczycielom wprowadzić uczniów w tematykę uczenia się,
  • uświadomią uczniów w zakresie strategii skutecznego uczenia się.

Zostały przygotowane dla wszystkich etapów edukacyjnych. Mogą być realizowane zarówno na lekcjach przedmiotowych, jak i godzinach wychowawczych. Dla wszystkich etapów cykl warsztatów stanowi łącznie:

Część scenariuszy warsztatów jest dostępna dla nauczycieli pracujących w szkołach z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. Cały cykl warsztatów jest oferowany wyłącznie nauczycielom pracującym z projektem indywidualni.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z warsztatami: