Podsumowanie

uczniowie

Mocne strony i predyspozycje

Określimy Twoje mocne strony i predyspozycje, a także zapewnimy dostęp do metod i technik skutecznego uczenia się.

Cena 39.00

Podsumowanie Twojego zamówienia
Rabat: 0.00
Do zapłaty: 39.00
Podane ceny są cenami brutto.

Zapłać

Wpisz adres e-mail, na który otrzymasz kod dostępu do testów.

Administratorem danych osobowych jest Librus sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach (al. Wojciecha Korfantego 193, 40-153 Katowice). Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją płatności oraz w celu realizacji usługi udostępniania testów. WIĘCEJ INFORMACJI
Bezpośrednio po kliknięciu przycisku zostaniesz przekierowany(a) do formularza płatności, a dokonanie płatności będzie równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Zgodnie z Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) przedstawiamy poniżej wymagane prawem informacje (zgodnie z numeracją i w kolejności w jakiej występują one w ustawie) ...
Bezpośrednio po kliknięciu przycisku zostaniesz przekierowany(a) do formularza płatności, a dokonanie płatności będzie równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Zgodnie z Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) przedstawiamy poniżej wymagane prawem informacje (zgodnie z numeracją i w kolejności w jakiej występują one w ustawie).

1) Możliwość zakupu usługi płatnej - voucher (kod) umożliwiający dostęp do „Pakietu testów mocne strony i predyspozycje". Użycie zakupionego vouchera (kodu) wiąże się z koniecznością założenia konta na portalu indywidualni.pl oraz akceptacją Regulaminu portalu indywidualni.pl (do pobrania tutaj, będzie dalej zwany Regulaminem). Bezpośrednio po zaksięgowaniu na koncie Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.) wpłaty Konsument otrzymuje na podany w formularzu zakupu adres e-mail wiadomość z voucherem (kodem). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu zakupu należy się kontaktować elektronicznie na adres indywidualni@librus.pl lub pisemnie na podany w pkt. 3 adres.

2) Podmiotem świadczącym usługę jest Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.) - wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód i widniejąca w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000630561. NIP: 6342622989; REGON: 240547379.

3) Kontakt w sprawach dotyczących zawieranej umowy możliwy jest: pisemnie na adres Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.), 40-153 Katowice, Aleja Korfantego 193 lub elektronicznie z wykorzystaniem formularza kontaktowego na portalu indywidualni.pl.

4) Reklamacje składać należy pisemnie na podany w pkt. 3 adres zgodnie z postanowieniami Regulaminu Systemu.

5) Cena podana w niniejszym formularzu jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i stanowi całkowite wynagrodzenie za świadczenie usługi.

6) Konsument nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, z wyjątkiem tych, które Konsument zwyczajowo ponosi w związku z korzystaniem z takich środków porozumiewania się jak Internet czy telefon.

7) Zapłata następuje w trybie i na zasadach opisanych w Regulaminie.

8) W zależności od sposobu zapłaty, udostępnienie vouchera (kodu) może nastąpić od razu lub z niewielkim opóźnieniem, nie większym jednak niż to wynikające z przyjętej metody płatności.

9) W odniesieniu do zakupu treści cyfrowych, w szczególności „Pakietu testów mocne strony i predyspozycje", na podstawie Art. 38 ust. 13 Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, chyba, że nie doszło do udostępnienia Konsumentowi zakupionego materiału (treści cyfrowej). Jeżeli do udostępnienia treści nie doszło, prawo odstąpienia Konsumentowi przysługuje i możliwe jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Sposób wykonania prawa odstąpienia od umowy opisany został szczegółowo w Regulaminie, który zawiera również stosowny wzór oświadczenia o odstąpieniu. Na potrzeby niniejszej umowy przez udostępnienie treści cyfrowej będzie rozumiane uzyskanie przez Konsumenta dostępu do „Pakietu testów mocne strony i predyspozycje” mające w szczególności miejsce bezpośrednio po zrealizowaniu (użyciu) vouchera.

10,11) W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów zwrotu/odstąpienia.

12) Konsument pozbawiony zostaje prawa odstąpienia od umowy z chwilą w której w portalu udostępniona mu zostanie możliwość skorzystania z „Pakietu testów mocne strony i predyspozycje”, czyli bezpośrednio po użyciu Vouchera. Konsument pozbawiony zostaje tego prawa również po upływie 14 dni od daty otrzymania vouchera.

13) Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.) gwarantuje wykonanie usługi bez wad, przez co rozumie jej wykonanie zgodnie z Regulaminem.

14) W odniesieniu do usługi nie istnieją żadne, dodatkowe treści gwarancji czy usług posprzedażnych z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

15) W odniesieniu do oferowanej usług Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.) nie bazuje na zdefiniowanym odrębnie do tego celu kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

16) Umowa zawierana jest na czas niezbędny do jej realizacji czyli od momentu udostępnienia materiału/treści cyfrowej Konsumentowi na okres zdefiniowany w zasadach korzystania z „Pakietu testów mocne strony i predyspozycje" (patrz punkt 1.) przy czym termin ważności vouchera wynosi 6 miesięcy liczone od daty jego wysłania.

17) Udostępnienie treści następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.) Konsumenta bezterminowo wiążą zapisy Regulaminu dotyczące ochrony praw autorskich oraz zasady udzielanej licencji na korzystanie z treści chronionych prawem autorskim.

18) W związku ze świadczoną usługą, od Konsumenta nie jest wymagane wpłacanie kaucji lub udzielenie innych gwarancji finansowych.

19) Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony zdefiniowane są w Regulaminie.

20) Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wymagane do korzystania z usługi zostało zdefiniowane w Regulaminie.

21) Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej Librus sp. z o.o.) nie umożliwia skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z wyjątkiem tych przewidzianych w Regulaminie.

Dostępne obecnie i akceptowane formy płatności za usługę wymienione są tutaj.

Wszelkie zapisane powyżej informacje, związane z warunkami na jakich zawierana będzie umowa, można pobrać i utrwalić w formacie PDF (trwały nośnik) zgodnie z wymogiem Ustawy. Plik zawierający te informacje można pobrać tutaj. Prosimy również o pobranie i utrwalenie Regulaminu (plik tutaj), do którego następują odwołania.

Czytaj więcej...
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.