Pomysł na temat naszego projektu zrodził się po tym, jak jedna z uczennic klasy 5. opowiadała o swoich urodzinach. Wspólnie z uczniami naszej klasy postanowiliśmy dowiedzieć się, jak wygląda koszt takiej imprezy. Wybraliśmy obiad urodzinowy dla 4-osobowej rodziny.

  

Wiem, iż praca metodą projektu poprawia motywację uczniów, wspiera ich samodzielność oraz uczy współpracy. Kiedy na naszych lekcjach omawialiśmy dział „Matematyka i My – Jednostki długości, masy i monetarne”, wspomniana uczennica zainspirowała mnie do nieszablonowego podejścia do tego tematu. Dlatego wspólnie postanowiliśmy sprawdzić poznaną wiedzę i umiejętności, realizując nasz projekt.

Pomysł na lekcje został nagrodzony w konkursie Akcja Aktywizacja.

Czas trwania

4 tygodnie

Temat

„Matematyka jest jak kurz… jest wszędzie i już!!!”, a piąta „a” serwuje obiadek i to wcale nie jest przypadek – obliczamy koszt zakupów przy podanej cenie.

/kurz3

Cele główne projektu

 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy matematycznej w życiu codziennym.
 • Opracowywanie i prezentacja zebranych danych.
 • Wdrażanie uczniów do współpracy w grupie, odpowiedzialności, przejawiania tolerancyjnej postawy i szanowania innych.

Cele – uczeń

 • doskonali umiejętności przeliczania miar,
 • wie, od czego zależą ceny produktów w sklepie,
 • zna oferty sklepów,
 • potrafi zbierać i opracowywać dane,
 • bierze odpowiedzialność za realizację przydzielonego zadania,
 • prezentuje wyniki swojej pracy.

Uczestnicy

Projekt został wykonany przez 25 uczniów klasy V a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie.

/kurz5

Plan projektu

Ustaliliśmy następujące działania, jakie obejmowały nasz projekt:

 1. Ułożenie menu obiadu urodzinowego (cała klasa).
 2. Podział na grupy.
 3. Przydzielenie pracy poszczególnym grupom.
 4. Wybór dwóch sklepów, w których można kupić wszystkie produkty potrzebne do wykonania naszych dań.
 5. Sprawdzenie cen wszystkich produktów.
 6. Obliczenie w grupie kosztu wykonania dania w zależności od sklepu (pomijamy koszt zużycia gazu i prądu).
 7. Sporządzenie kosztorysu całego obiadu w dwóch różnych sklepach (każda grupa).
 8. Prezentacja wykonanego zadania, podsumowanie pracy, ocena i wnioski.

Uczniowie pod moim nadzorem dokonali podziału na 5 grup pięcioosobowych. Wybór ich był swobodny, tzn. dobrali się samodzielnie (praca w grupach dla nich to nie nowość).

Każda z grup pod moim kierunkiem przydzieliła sobie dwa sklepy, w których dokona sprawdzenia cen poszczególnych produktów z opracowanego wspólnie menu obiadu.

Kolejnym etapem ich pracy było przydzielenie sobie zadań wg wspólnie opracowanego harmonogramu projektu.

Harmonogram projektu:

LP.DZIAŁANIATERMINWYNIKI
1Ułożenie menu urodzinowego obiadu dla 4-osobowej rodzinyPierwszy tydzieńJadłospis
2Wybór dwóch sklepów, w których można kupić wszystkie potrzebne produktyPierwszy tydzieńPodanie nazwy sklepu
3Sprawdzenie cen wszystkich produktówPierwszy tydzieńTabele z cenami wszystkich produktów w obu sklepach
4Obliczenie kosztu wykonania dania (pomijamy koszt zużycia gazu i prądu)Drugi tydzieńPrzejrzyste, porównawcze tabele
5Sporządzenie kosztorysu całego obiaduTrzeci tydzieńPrezentacje multimedialne, plakat, bajka, album, historyjka obrazkowa, ulotka
6Podsumowanie pracyCzwarty tydzieńWnioski z uzyskanych danych, gdzie najlepiej jest robić zakupy, od czego zależy cena produktów. Prezentacja prac, ocena całego projektu

Kryteria oceny projektu ustaliliśmy wspólnie z klasą. Na tej podstawie powstała karta obserwacji grup. (Pobierz tutaj)

Realizacja projektu

Realizując nasz projekt, mieliśmy sporo pracy. Poza programowymi lekcjami, każdy uczeń miał przydzielone zadania, z którego starał się wywiązać jak najlepiej potrafił i w ustalonym przez nas terminie. Uczniowie dużo pracowali w domach – tak powstały tabele, a na końcu prezentacje, plakaty, ulotki itp. Ale aby one powstały, uczniowie musieli dwukrotnie odwiedzić sklepy, które samodzielnie wybrali. Spotykaliśmy się zawsze w środę (jeden tydzień poświęcony był na realizację jednego etapu zadania), aby omówić wyniki pracy i podzielić się napotkanymi problemami. Spotkania te służyły ustaleniu, w jaki sposób zaprezentowane zostaną zebrane materiały. Mimo czasem burzliwych dyskusji pod moim czujnym okiem, uczniowie samodzielnie dokonywali wyboru.

Uczniowie bardzo dobrze wywiązali się ze swoich zadań. Potrzebowali z mojej strony głównie pozytywnych wzmocnień w formie pochwały za dotychczasowe działania. Co nie znaczy, że nie napotkali na problemy. Pierwszy problem pojawił się na samym początku, gdy układaliśmy menu obiadu – każdy miał swoje pomysły. Musiałam tak koordynować pracę (burza mózgów), aby powstał efekt zadawalający wszystkich. Jednocześnie ważne było, aby jadłospis był zgodny z ogólnie przyjętymi normami. Drugim poważnym problemem okazał się wybór sklepów. Każda grup miał swoje propozycje, ale i to udało się nam rozwiązać. Upewniwszy się, że wszystko już jest uzgodnione, przystąpiliśmy do działania.

Podczas cotygodniowych spotkań i pracy nad projektem uczniowie wszystkich zespołów przedstawiali systematycznie efekty swojej pracy. Byli tak zaabsorbowani przydzielonymi im zadaniami, że bardziej potrzebny był z mojej strony monitoring niż kontrola. Wszystkie etapy projektu były wykonane terminowo.

W czasie realizacji projektu nie natrafiliśmy na większe trudności, a wszystkie drobne przeszkody pokonaliśmy wspólnie drogą kompromisu i stosując znaną moim uczniom metodę „ burzy mózgów”.

W czasie realizacji projektu korzystaliśmy z wiedzy poznanej na lekcjach matematyki, zajęć komputerowych (tworzenie prezentacji), zajęć technicznych (zdrowe odżywianie, układanie menu), plastyki (rysunek, grafika). Ponadto odwiedzając sklepy, bardzo pomocni byli ich kierownicy – uczniowie spotkali się z życzliwością i kompetencją. Na zadawane przez uczniów pytania, odpowiadali rzeczowo i z wielkim zaangażowanie. Dowiedzieli się m.in., jak obliczane są ceny w tych sklepach (naliczanie marży, promocja).

Efekty pracy

Każda z grup przygotowała podsumowanie swojej pracy w innej formie: plakat, bajka, album, prezentacja multimedialna oraz ulotka.

/kurz4

Prezentacja wykonanego projektu:

 1. W sali informatyczno-matematycznej, wykorzystując komputer i projektor, uczniowie przygotowali prezentacje swoich prac. Każdy lider zespołu przy współpracy ze mną omówił kolejne etapy prezentacji.
 2. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania menu urodzinowego obiadu dla czteroosobowej rodziny. Następnie każda z grup zaprezentowała swoje wyniki pracy, które omówiła szczegółowo, podając na koniec opracowane wnioski. Okazało się, że składniki na obiad urodzinowy w najtańszym sklepie w Mławie kosztowały 86,92 zł, a w najdroższym 174,34 zł.
 3. Po zakończeniu projektu jego autor i uczniowie biorący w nim udział dokonali podsumowania podjętych działań i ocenili swoją pracę zgodnie z wcześniej opracowaną kartą samooceny. Omówili wspólnie, co im się udało, a nad czym należy w następnych zadaniach popracować. Stwierdzono, że cele zostały zrealizowane, a uczniowie w grupach wywiązali się z przydzielonych im zadań. Ponadto uczniowie wyrazili chęć wzięcia udziału w innych podobnych przedsięwzięciach, jakie mogą towarzyszyć innym lekcjom. Zgodnie stwierdzili, że bardzo chętnie wykonają następny projekt. Może teraz zajmą się opracowaniem i zaprezentowaniem „ Gdzie i za ile pojedziemy w przyszłym roku na wycieczkę?”.

Moje refleksje

Bardzo mnie ucieszyło, iż uczniowie z wielkim entuzjazmem podeszli do realizowania projektu. Wiem, że metoda projektu wymaga od nauczyciela dużo pracy i zaangażowania. Jednak daje ona nam dużą satysfakcję w momencie, kiedy zamierzone cele zostają osiągnięte, a uczniowie chętnie pracują.

Zaskoczyła mnie determinacja moich podopiecznych. Podobało mi się, że od nich wychodziły pomysły, jak opracować efekty swojej pracy. Miło było zobaczyć, jak wykorzystują wiedzę poznaną na lekcjach matematyki, zajęciach komputerowych, zajęciach technicznych i plastyce. Dla mnie była to potrójna satysfakcja, gdyż uczę trzech z tych przedmiotów. Tym bardziej upewniłam się, że moja praca nie idzie na marne, a uczniowie posiadają wiedzę i mogą ją wykorzystać w życiu codziennym.

Załączniki

 • Karta projektu (pobierz tutaj).
 • Kontrakt (pobierz tutaj).
 • Karta oceny uczestnika projektu (pobierz tutaj).
 • Karta obserwacji grup (pobierz tutaj).

   

Jolanta Luciszewska

Od 22 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Mławie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczy matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Pracując jako nauczyciel, jest świadoma, że droga do sukcesu dydaktyczno-wychowawczego jest bardzo trudna, wymagająca pełnego zaangażowania i profesjonalizmu. Zawsze stara się wychodzić naprzeciw postawionym zadaniom i funkcjom przydzielonym w szkole, pracować tak, aby po ukończeniu roku szkolnego móc powiedzieć „Udało się !”. Bardzo ceni zdanie swoich uczniów. Kilkukrotnie został nagrodzona tytułem Nauczycielem Roku. Praca nauczyciela to dla niej pasja, dąży do tego, aby wykształcić jak najwspanialszych ludzi. W życiu kieruje się słowami: „Codziennie, aby się przemieniać, należy otworzyć okna duszy, by powiew wiatru usunął kurz utartych przyzwyczajeń”.