Jak rozbudzić kreatywność u uczniów i pobudzić twórcze myślenie? W jaki sposób nauczyć uczniów koncentracji?

    

W pracy z uczniami bardzo ważne jest nie tylko merytoryczne przygotowanie do zajęć, ale także dydaktyczne zaplecze i wiele pomysłów, jak zaciekawić ucznia tym, co dzieje się na lekcji. Bardzo ważnym momentem lekcji jest jej początek, kiedy uczniowie wracają do klasy po przerwie. Niezwykle istotnym zadaniem, ale też wyzwaniem dla nauczyciela jest zainteresowanie ucznia tematem lekcji. Jednak zanim to się stanie, należy zadbać o odpowiedni poziom koncentracji. W tym momencie z pomocą nauczycielowi przychodzą różne rozgrzewki, karty pracy, gry dydaktyczne.

MOC NA LEKCJI „Łączę – Liczę” to nowy zestaw kart dydaktycznych indywidualni.pl. To ponadprzedmiotowe karty skierowane do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych.

Karty pozwalają:

  • rozwinąć wyobraźnię ucznia,
  • uruchamiać jego uwagę,
  • pomóc uczniowi skoncentrować się przed lekcją, kartkówką, sprawdzianem,
  • uatrakcyjnić przebieg lekcji,
  • ćwiczyć pamięć uczniów,
  • w sposób twórczy podsumować zdobyte umiejętności.

Karty składają się z części „Łączę” (ilustracja) i karty „Liczę” (liczby).

Przykładowe warianty pracy z kartami "Łączę"

Wariant 1 – Karty „Łączę”

Nauczyciel rozdaje uczniom po 2-3 karty. Uczniowie pracują z parach lub kilkuosobowych zespołach. Zadaniem uczniów jest ułożyć historyjkę, wykorzystując ilustracje zawarte na kartach. Pierwszy uczeń zaczyna historię i kładzie swoją kartę na stole. Zadaniem kolejnego ucznia jest kontynuacja z wykorzystaniem słowa/słów z ilustracji na jednej ze swoich kart. Jeśli któryś z uczniów ma na karcie tylko jedną ilustrację, może w miejsce pustego pola dobrać dowolne słowo. Zadanie kończy się, gdy wszyscy uczniowie wyłożą swoje karty.

Alternatywny sposób przeprowadzenia tej gry to zabawa na czas. Jeden z uczniów zaczyna opowiadać historię. Uczeń, który pierwszy ma pomysł na kontynuację historii, kładzie na stół kartę z ilustracjami, które wykorzysta w swojej części opowieści. Wygrywa ten, kto najszybciej pozbędzie się swoich kart.

Wariant 2 – Karty „Łączę”

Nauczyciel rozdaje uczniom po kilka kart. Uczniowie pracują w parach. Uczeń wybiera jedną z ilustracji na karcie i opowiada o tym, co przedstawia ilustracja. Zadaniem drugiego ucznia jest odgadnięcie, co znajduje się na karcie.

Wariant 3 – Karty „Łączę”

Karty mogą zostać wykorzystane na lekcjach języków obcych w wariancie 1 oraz 2. Na lekcjach dla uczniów początkujących gra może polegać na zabawie w pary – jeden z uczniów opowiada, co jest na wybranej przez niego ilustracji z karty, a drugi uczeń zgaduje, o jakie słowo w języku obcym chodzi.

   

Przykładowe warianty pracy z kartami "Liczę"

Wariant 4 – Karty „Liczę”

W celu uruchomienia uwagi i koncentracji uczniów nauczyciel może rozdać uczniom karty w dowolnej fazie lekcji, a także przed kartkówką, sprawdzianem czy testem. Uczniowie otrzymują po jednej karcie – ich zadanie polega na szybkim podaniu sumy obydwu liczb na karcie.

Wariant 5 – Karty „Liczę”

Uczniowie otrzymują po kilka kart. Ich zadanie polega na policzeniu sumy cyfr w danej liczbie lub na danej karcie.

Wariant 6 – Karty „Liczę”

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Rozdaje uczniom po 20 kart. Zadaniem uczniów jest zsumowanie dwóch liczb na karcie, a następnie poukładanie kart, które otrzymali, w kolejności od najwyższej do najniższej. Wygrywa ta grupa, która zrobi to najszybciej.

Wariant 7 – Karty „Liczę”

Nauczyciel dzieli klasę na grupy (np. 8 grup) i rozdaje uczniom określoną liczbę kart (np. 10 kart). Zadaniem uczniów jest zsumowanie wszystkich kart i zapisanie sumy swoich kart na tablicy. Wygrywa ta grupa, która zrobi to najszybciej. Ze względu na wysokie liczby zaleca się zastosowanie tego wariantu w klasach programowo wyższych.

   

Zestaw „Łączę – Liczę” składa się ze 100 dwustronnych kart w formacie 90 x 50 mm. Karty wydrukowane są w kolorze na papierze pokrytym folią Soft touch, która sprawia, że karty są aksamitne w dotyku, a jednocześnie odporne na ścieranie i wilgoć. Karty są wielokrotnego użytku.

Szkoły pracujące z projektem indywidualni.pl będę mogły wkrótce pobrać wybrane karty do samodzielnego wydruku.

Karty będą również niebawem dostępne w sprzedaży.