Z projektem indywidualni.pl pracuje w całej Polsce już ponad 85 000 tysięcy nauczycieli oraz uczniów. Zobacz, jakie pozytywne zmiany zapoczątkował ten projekt w szkołach.

Projekt indywidualni.pl obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczestników procesu edukacji: nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Jest kompleksową strategią wspierająca szkoły w indywidualizacji procesu nauczania. Na zlecenie firmy Librus w roku szkolnym 2015/16 niezależny ekspert dr Barbara Ostafińska-Molik, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziła ewaluację tego projektu. Poniżej prezentujemy dane na podstawie raportu wykonanego na przykładzie miasta Sopot.

Uczenie się zajmuje w naszym życiu niezwykłą rolę. Świat zmienia się w wyjątkowo szybkim tempie, a człowiek funkcjonując w nim, ciągle zmuszony jest aktualizować swoją wiedzę. Zdobywanie wiedzy, która przekazywana jest z pasją, staje się pasmem sukcesów.

Jak wskazują liczne badania, nauka szkolna jest wciąż jeszcze w naszych realiach traktowana jako narzucony przez dorosłych obowiązek, a często formuła przekazywania wiedzy i jej egzekwowania jest przez młode pokolenie odrzucana i kontestowana. Dlatego, jeśli chcemy wzbudzić w uczniu zapał do nauki, musimy sposób nauczania dostosować do jego osobowości, preferencji, jego algorytmu przetwarzania i przyswajania nowej wiedzy.

Peter Kline w swojej książce "Każdy może być geniuszem" puentuje: "Nauka jest najbardziej efektywna, kiedy sprawia radość". I właśnie wdrożenie tego założenia w życie stanowi wyzwanie dla polskiej pedagogiki i dydaktyki. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki są próbą poszukiwania kierunków, które winna obrać skuteczna dydaktyka. Na co powinny być nakierowane wysiłki nauczycieli i rodziców, by rozpoznawać potencjał uczniów i zrozumieć, jak go wykorzystać dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Badania realizowane były na przestrzeni wrzesień 2015 – maj 2016 na terenie miasta Sopot w trzech typach szkół (szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna i ogólnokształcąca) wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców z tzw. quasi powtórzonym pomiarem. Pierwszy etap badań prowadzony był przed wdrożeniem projektu indywidualni.pl, drugi w połowie jego trwania, a trzeci pod koniec realizacji projektu (etap podsumowujący).

Na podstawie przedstawionych wyników badań można postawić wniosek, że realizowany projekt indywidualni.pl przyniósł wymierne korzyści nauczycielom, rodzicom i uczniom. Po niespełna roku od wdrożenia projektu indywidualni.pl nastąpiły pozytywne zmiany.

  • Uczniowie: poszerzyli wiedzę o sobie, poznali metody skutecznej nauki oraz techniki pomagające w koncentracji.
  • Rodzice: nabyli więcej kompetencji w skutecznym pomaganiu swoim dzieciom oraz poznali ich mocne strony.
  • Nauczyciele: częściej aktywizowali swoich uczniów w trakcie przebiegu lekcji oraz włączyli się w proces pedagogizacji rodziców.

  

Autor raportu: dr Barbara Ostafińska-Molik

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, socjolog, terapeuta pedagogiczny. Od 2011 roku adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Jej zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: metodologii badań społecznych, analizy i interpretacji danych, pedagogiki zaburzeń zachowania, terapii pedagogicznej, pedagogiki społecznej, postrzegania rzeczywistości społecznej przez jednostkę. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących obszarów edukacji oraz nauki.