Jak zaangażować uczniów w przebieg lekcji, wyzwolić pozytywne emocje i aktywnie podsumować zdobytą wiedzę? Co zrobić, aby uczniom chciało się chcieć?

  

Największym wyzwaniem w pracy nauczyciela jest przygotowanie takiej lekcji, która nie tylko zrealizuje podstawę programową, ale przede wszystkim zapadnie uczniom w pamięci i zaangażuje ich w proces lekcyjny. Aby uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, musimy uruchomić ich wewnętrzną motywację. W psychologii mamy wiele strategii dotyczących motywowania, w tym motywowania uczniów do nauki. Najważniejszy proces, jaki musi się zadziać na zajęciach, to uruchomienie motywacji wewnętrznej. Czyli tej, która pcha nas do działania, „bo chcemy”, bo sami czujemy wewnętrzną potrzebę zajęcia się danym zagadnieniem.

Uruchomienie na lekcji wewnętrznej motywacji jest bez wątpienia największym wyzwaniem w pracy nauczyciela. Profesor psychologii Jere Brophy w swojej książce „Motywowanie uczniów do nauki” opisuje różne metody i działania, jakie może podjąć nauczyciel, by sprostać wyzwaniu zmotywowania ucznia do nauki i rozwoju. Autor podaje sposoby na wykorzystanie motywacji wewnętrznej przy udziale nagród zewnętrznych. Książka J. Brophy skłania nauczycieli do refleksji nad następującymi pytaniami:

 • Czy i jak pracuję nad motywacją ucznia?
 • Czy moja praca, sposób prowadzenia zajęć zbliża mnie do każdego ucznia? Czy poznaję go lepiej?
 • Czy i jak dostosowuję zasady motywacyjne do różnych strategii uczenia się?
 • Czy i jak stosuję strategie motywacyjne podczas planowania lekcji, aranżacji przestrzeni lekcyjnej czy dobierania metod nauczania?
 • Jak oceniam uczniów?
 • Czy skupiam się na wszystkich uczniach? Czy swoją energię kieruję tylko na tych najsłabszych?

Taka autodiagnoza pomaga każdemu nauczycielowi nie tylko zweryfikować swoją wiedzę na temat motywowania uczniów do nauki, ale także może stać się przyczynkiem do dalszych działań. Może sprawić, że zaczniemy planowanie lekcji od postawienia sobie tych pytań i na nich zaczniemy budować formułę zajęć.

Każdy nauczyciel zadaje sobie pytanie: co zrobić, aby lekcje wyzwalały w uczniach dobre, pozytywne emocje i zachęcały do uczenia się? Jak prowadzić zajęcia, by uczniowie wynosili z nich nie tylko dobre wspomnienia ale przede wszystkim zapamiętali przerabiany materiał? Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, należy sięgnąć do badań psychologii poznawczej. W naszym mózgu, a dokładniej w korze mózgowej znajduje się układ dopaminergiczny. Uwalniana dopamina pomaga w uczeniu się i myśleniu. A zatem niezbędnym elementem procesu uczenia się jest doświadczenie przyjemności, nagrody i wyeliminowanie z zajęć nudy i stresu (lęku). Lęk powoduje blokadę i zamyka nasz mózg na proces uczenia się.

  

Jak wyzwolić supermoc

Jest wiele sposobów na wzmacnianie uczniów w trakcie lekcji. W tym artykule proponujemy metodę pracy z kartami dydaktycznymi. Wspierają one nauczyciela w zaspokojeniu elementów niezbędnych w procesie uczenia się tj.: po pierwsze niwelują lęk poprzez swobodną wypowiedź, bowiem uczeń sam decyduje, co chce powiedzieć, po drugie stanowią nagrodę, bo uczeń sam przed sobą może pocieszyć się z faktu, że wynosi z lekcji coś wartościowego, wchodził na lekcję i nie wiedział – wychodzi i wie, że… I najważniejsze –karty wywołują pozytywne emocje. WeryfiKarty to zestaw, który można wykorzystać do pracy z całą klasą na każdym przedmiocie, można też nimi pracować w mniejszych grupach.

 • WeryfiKarty angażują uczniów w przebieg lekcji. Pozwalają one:
 • przeprowadzić rundę podsumowującą lekcję lub pracę w grupach,
 • zamknąć dyskusję w grupach lub w parach,
 • wyrażać opinie na różne sposób, ułatwiają uczniom wypowiadanie własnego zdania,
 • dokonać szybkiej autoanalizy: co wiem? z czym wychodzę z dzisiejszej lekcji?

WeryfiKarty pozwalają jednocześnie nauczycielowi dokonać oceny przeprowadzonej lekcji, dzięki odpowiedziom uczniów nauczyciel uzyska odpowiedź na pytania:

 • Czy zrealizowałem/am cel lekcji?
 • Czy dobór metod był właściwy?
 • Czy lekcja, którą przeprowadziłem/am, podobała się uczniom?

WeryfiKarty stanowią jeden z elementów projektu indywidualni.pl. Projekt wspiera szkoły w tworzeniu przestrzeni, w której uczniowie będą się chcieli uczyć i rozwijać. Dostarcza niezbędnych narzędzi do rozpoznania predyspozycji oraz mocnych stron uczniów, a także wyposaża nauczycieli w metody i zasoby dydaktyczne służące aktywizacji uczniów.

Chcesz uzyskać więcej informacji nt. projektu oraz możliwości wdrożenia w szkole?