Trwa pobieranie strony, prosimy o cierpliwość.

Wsparcie w indywidualizacji

indywidualni.pl – jest to pierwszy projekt na rynku edukacyjnym, który kompleksowo wspiera nauczyciela w realizowaniu indywidualizacji nauczania. To inicjatywa, która umożliwia nauczycielom poznanie swoich uczniów, ich mocnych stron, talentów, rozpoznanie ich stylów uczenia się oraz czerpanie większej satysfakcji z pracy każdego dnia.

Różne akty prawne nakładają na nauczycieli obowiązek realizacji indywidualizacji nauczania wobec każdego ucznia. Żaden z dokumentów nie oferuje jednak realnych wskazówek i podpowiedzi, jak wcielić te zapisy w życie, w szkolną praktykę.

By personalizować przekaz do każdego ucznia, konieczne jest jego poznanie. Ile musi upłynąć czasu, by poznać wszystkich nowych uczniów? Jak personalizować edukację, pracując z grupami liczącymi blisko 30 osób?

indywidualni.pl to oczywiście odpowiedź na regulacje prawne, ale przede wszystkim przedsięwzięcie całościowo wspierające nauczycieli w poznaniu każdego ucznia oraz dopasowaniu przekazu do jego potrzeb.

Podstawą naszego projektu jest pakiet testów on line, za pomocą których określany jest indywidualny styl uczenia się. Testy zostały przygotowane dla pięciu grup wiekowych. W przypadku ucznia szkoły podstawowej klas 1–3 testy wykonuje rodzic lub opiekun. Od klasy 4 szkoły podstawowej testy są wykonywane przez uczniów samodzielnie.

W wyniku analizy uznawanych na świecie teorii i metod wywodzących się z różnych dziedzin neuronauk oraz w oparciu o doświadczenie zespołu ekspertów wyłonione zostało pięć kluczowych obszarów, które determinują indywidualny styl uczenia się każdego z nas.

Poza indywidualnym profilem ucznia nauczyciel ma także dostęp do profili grupowych oraz widoku zaawansowanego klasy.

Nasz projekt oferuje również bardzo konkretne i spersonalizowane wskazówki.

  • Uczniom prezentujemy strategie efektywnego uczenia się, by mieli świadomość skutecznych sposobów na samodzielną naukę.
  • Rodzicom dajemy szczegółowe informacje, jak lepiej zrozumieć i dotrzeć do swojego dziecka oraz jak wspierać je w procesie uczenia się.
  • Nauczycielom zapewniamy bank różnorodnych metod i technik inspirujących do projektowania atrakcyjnych i aktywnych lekcji.

indywidualni.pl to projekt, który może być realizowany dwutorowo:

w szkole indywidualnie
umożliwiając indywidualizację nauczania na każdej lekcji przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli
Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu indywidualni.pl w Twojej szkole? Wypełnij formularz kontaktowy! Przejdź do formularza Dowiedz się więcej o produkcie indywidualnym
Toggle navigation logowanie
uczniowie rodzice nauczyciele szkoły